1O1O

Mega Sale 優惠推廣

| |

目的

推廣1O1O Mega Sale精彩禮遇

方案

消費券計劃期間,1O1O一共展開兩輪Mega Sale,讓顧客以政府消費券尊享電子產品優惠。我們則為Mega Sale推廣活動,製作主視覺圖,並將設計應用至公司網站橫額及社交平台。

RELATED PROJECTS