The Club

The Club x Zalora 推廣

| |

目的

向The Club會員推廣Zalora秋季系列優恵

方案

我們為The Club x Zalora的優恵推廣製作主視覺設計,並以米色為背景色彩,襯托模特兒所穿的米色套裝,同時突顯衣服的細微之處。

RELATED PROJECTS